Overslaan en naar de inhoud gaan

Thoracale oorlogsverwondingen

Thoracale letsels door oorlogsverwondingen

 Deze tekst werd samengesteld  uit persoonlijke nota's van de cursus oorlogschirurgie van het Internationale Rode Kruis (ICRC) te Geneve. Voor meer gegevens verwijst de auteur naar www.icrc.org en naar het boek: War Surgery, working with limited resources in armed conflict and other situations of violence, volume 1 van C. Giannou en M. Baldan

I. Kenmerken

A. Gevaarlijk

B. Moeilijk

C. 1/4 trauma doden

1. Waarom: ABC probleem

II. Assesment

A. Anamnese

B. Klinisch onderzoek

1. Zo volledig mogelijk

C. RX thorax

1. A: adequacy + airway

Is de foto van de juiste patient?

Zie je de meeste structuren?

2. B: Bone + breathing

Zie je de beenderige structuren?

Alle ribben

De wervels

Zie je fracturen?

Ademhaling, longparenchym

Zie je pneumothorax?

Zijn de longen goed geexpandeerd

3. C: Cor + mediastinum

Is de aortocardiale hoek zichtbaar?

Zie je mediastinaal opzettingen of verbreding?

4. D: Diafragma + pleura

Vrije lucht onder diafrgama?

Pleuraal vocht?

5. E: extra's en tubes?

Zie je tubes zitten? Zitten ze goed?

III. Levensgevaarlijke omstandigheden

IV. Voorbereiding

A. Levensreddend

1. ATLS

2. ABCDE

3. DSTC

Manual of definitive surgical trauma care

Iatsic

Kenneth D. Boffard

Cursussen die verder gaan daan ATLS en minder duur zijn

B. Lidmaatreddend

V. De thoraxdrain

A. Indicaties

1. Pneumothorax

2. Hematothorax

3. Empyema

B. Techniek

1. 5e intercostaal

2. Anterieure axillaire lijn

3. Stomp, best zonder trocard

C. Controle

1. Best radiografie zo mogelijk

VI. Don't forget

A. Geef zuurtsof

B. Geef pijnstillers

VII. Levensgevaarlijke condities

A. Luchtwegobstructie

B. Tensiepneumothorax

1. Dystressed patient

2. Hypersonore percussie

3. Opzetting vd halsvenen

4. Geen longgeluiden

C. Open pneumothorax

1. Behandeling

Valve: compres

Drain

Definitieve operatie

D. Fladderthorax

1. Behandeling

Goede pijnstilling

E. Hematothorax

1. Symptomen

Shock

Auscultatie: geen ademgeruis

Percussie: gedempt

2. DD

Tensiepneumothorax

Diafragmaruptuur

3. Therapie

Thoraxdrain

Bloedtransfusie

Zo mogelijk autotransfusie

Thoracothomie?

Volgens atls: in functie van bloedverlies

>1500 in begin

>200 ml/h

Leer dit te doen

F. Harttamponade

1. Diagnose

Lage bloeddruk

Veneuse distentie

Verminderde harttonen

2. Behandeling

Pericardiocenthese

Thoracotomie

Anterolateraal

Reanimatie-thoracotomie

Indien

PEA

Perforerende thoraxtrauma

Indien hartperforatie:

Steek een urinaire catheter in de wonde en blaas het op

Erna hecht je voorzichtig alles dicht

G. Ezelsbruggetjes

VIII. Gevaarlijke variante letsels

A. Pneumothorax

B. Longcontusie

C. Trachearuptuur

D. Diafragmarutuur

E. Oesofageale ruptuur

F. Mediastinale perforatie

IX. Bescherming tegen kogels

A. Kogelvrije vest

1. Standaard Kevlar (voor gewone civiele kogels afdoende)

2. Versterkt met keramische platen (voor hoogenergetische oorlogswapens)

X. Operatie of niet (casussen)

A. Dia met fragment midden in de thorax, stabiel zonder klinische problemen

1. Indien operatie:

Anterolaterale thoracotomie

Operatie uitgevoerd

B. Die met centraal fragment

1. Stierf zonder operatie

C. Dia met kogel thv de lever

1. Laparotomie + thoraxdrain

XI. Niet vergeten

A. Fysiotherapie

B. Vergeet het abdomen niet

C. Analgesie

D. Wel heel gevaarlijk, niet zo heel complex

Deze tekst bestaat uit persoonlijke nota's van de cursus oorlogschirurgie van het Internationale Rode Kruis (ICRC) te Geneve. Voor meer gegevens verwijst de auteur naar www.icrc.org en naar het boek: War Surgery, working with limited resources in armed conflict and other situations of violence, volume 1 van C. Giannou en M. Baldan

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren