Overslaan en naar de inhoud gaan

Transfer traumapatient

TRANSFER van TRAUMAPATIENT

 Active Image

Wat zijn de principes bij een transfer van een zwaar gekwetste patiënt:
 
-    hoofdprincipe trauma management
     => primum non nocere (do not further harm)
 
-Is transfer noodzakelijk of wenselijk?
 
          -    men dient te weten:
                   ->  welke arts wat aankan
                   ->  welke instelling
                   ->  indicaties voor transfer
 
          -    outcome is evenredig met duur tussen trauma/ definitieve behandeling
 
-    Wat is de enige indicatie voor uitstel van een geplande transfer?
          chirurgische interventie
          zeker niet: verdere oppuntstelling.
Eens de beslissing genomen is dient men tot de tranfer
over te gaan geen extra tijd te verliezen.
 
-    directe communicatie is noodzakelijk tussen:
     *    verwijzende arts
     *    ontvangende arts
     *    goed overleg ivm:
          -    tijdstip transfer
          -    nog gewenste stappen
 
-    Het transfer-personeel moet voor transport voldoende ervaring hebben

 

1. Wat zijn de Pitfalls bij een transfer?

-    transport is altijd extra risico: gedetailleerd plannen en uitvoeren is belangrijk
 
-    problemen tijdens transport moeten worden ondervragen
 
-    endotracheale tubes kunnen verplaatsen:
     ->  intubatiemateriaal moet mee op transport
     ->  personeel moet kunnen intuberen
 
-    men moet tijdens transport kunnen inspelen op verdere deterioratie van:
     ->  neurologische status
     ->  hemodynamische status
 
-    transfer mag kwaliteit zorgen niet verlagen:
     ->  tijdens transport
     ->  op transferplaats
 
-    vergeten van kopie dossier mee te geven aan patiënt
     
-    eens beslissing transfer genomen, is uitstel ongewenst:
     ->  verdere oppunstelling niet meer nodig
     ->  geen uitstel vanwege wachten op uitslagen

 

2. Transfer verantwoordelijkheden

1.  REFERERENDE ARTS
     -    starten procedure transfer
     -    overleg met ontvangende chirurg
     -    kennis hebben van huidige transportmogelijkheden
     -    initiele stabilisatie patiënt
     -    opmaken transfer agreement
 
2.  ONTVANGENDE ARTS
     -    akkoord gaan met transfer
     -    kennis hebben van opvangmogelijkheden en expertise
     -    helpen bij maximale kwaliteit transport:
          ->  eventueel ter beschikking stellen arts of verpleegkundige voor
               transport

 

3. Transfer protocols

1.  REFEREREND ARTS
     -    moet zelf bellen accepterend chirurg:
          ->  doorgeven:
               *    identiteit patiënt
               *    kort verslag:
                    -    oorzaak
                    -    letsels
                    -    reactie op therapie
 
2.  INFORMATIE VOOR TRANSFERPERSONEEL
     -    ademwegsituatie
     -    vochtbeleid
     -    speciale procedures eventueel nodig
     -    revised trauma score
     -    procedures voor behandeling
     -    eventueel te verwachten veranderingen tijdens transport
 
3.  KOPIE DOSSIER MEE TE GEVEN AAN PATIËNT
     -    opnamedossier
     -    opvolgdossier
     -    lab uitslagen
     -    rontgenafdrukken
 
4.  MANAGEMENT TIJDENS TRANSFER
     -    monitoring:
          *    bloeddruk
          *    pols    
          *    pulse oximetrie
     -    continue ondersteuning:
          *    cardiaal
          *    respiratoir
     -    continueer vochtbeleid
     -    continueer medicatie: schrijf in protocol
     -    arts beschikbaar voor communicatie tijdens transport
     -    blijf status invullen tijdens transfer
 
5.  MANAGEMENT VOOR VERTREK
     -    herevalueer en stabiliseer zo volledig mogelijk:
          ->  A: Controleer tube of intubeer
          ->  B:  Ventilatie:
                    *    beadem zo nodig
                    *    thoraxdrain zo nodig
                    *    zuurstof tijdens transport
          ->  C:  Circulatie:
                    *    controleer bloedingen
                    *    IV lijnen: 2 veilige lijnen
                    *    vochtbeleid bepalen voor en tijdens transport
                    *    monitoring:
                         ->  blaassonde
                         ->  ECG monitoring
                         ->  bloeddruk
          ->  D:  Disability:
                    *    immobiliseer:
                         ->  hoofd
                         ->  hals
                         ->  wervelletsels
                    *    zo nodig:
                         ->  Mannitol
                         ->  diuretica
                    *    zo nodig beademing onbewuste patiënt
          ->  Diagnostische onderzoeken:
                    *    geen uitstel transport wegens geplande onderzoeken
                    *    lab:
                         -    volledig beeld
                         -    bloedgroep
                         -    kruisproef
                         -    zwangerschapstest
                         -    arteriële bloedgassen
          ->  Wonden:
                    *    reinig en bedek wonden
                    *    geef tetanusprofylaxie
                    *    geef zo nodig antibiotica

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren