Overslaan en naar de inhoud gaan

Endocarditis

ENDOCARDITIS

 Active Image

 

1. Oorzaak

-Mechanisme
- de endotheliale oppervlakte van het hart is geinfecteerd.  Er is thrombusvorming met kiemen.
- oorzaken
- bacterieel:
- streptococcen: streptococcus viridans (woont in de oropharynx. Frequente oorzaak).  Streptococcus bovis (associatie met colonpoliepen. GI maligniteit). Streptococcus pneumoniae (associatie met ethylisme. Zeer destructief - kleppen, abcessen, congestief hartfalen)
- staphylococcen: staphylococcus aureus (associatie met IV druggebruik en intoxicaties)  Staphylococcus epidermidis
- enterocococcen: risicogroepen zijn jongen vrouwen en oudere mannen
- candida en aspergillus: risicicofactoren voor de hartkleppen, immuungecompromiteerde patienten en IV druggebruik
- haemophilus species
- niet-bacteriele thrombotische endocarditis: maligniteit, uremie, verbranding, SLE

- kunstklep-endocarditis

 

2. Diagnostiek

- Anamnese
- risicofactoren:
- bij kinderen met congenitale hartziekten: Tetralogy van Fallot, Aorstastenose, Open DUctus Arteriosus, Ventrikel Septumdefect, Coarctatio Aortae
- Volwassenen: leeftijd, mannen, slechte hygiene (tanden, IV druggebruik), kleplijden (Aorta, Mitralis, kunstkleppen)
- catheters tot in het hart
- verhaal van....
- algemeen: griepaal beeld, koorts, rillingen, zweten, stijfheid, malaise
- ademhaling: dyspnee, hoest
- pijn: abdomen, rug, spieren, gewrichten
- abdomen: splenomegalie
- neurologisch: septische embolen.  Soms CVA-beeld
- verspreide huidletsels.  Soms pijnlijk
- Lichamelijk onderzoek
- hartgeruis: nieuw of veranderd?  Bij 80-85%
- huidletsels: petechiën thv mucosa, conjunctiva, huid.  Osler knopen (pijnlijke zachte rode nodules).  Janewaus letsels (enkele mm groot, thv handen en voeten, maculair nodulair, rood en hemorrhagisch)
- neurologisch: focale neurologische uitval?
- labo:
- bloedculturen
- CBC (anemie, leukocytose)
- CRP
- Urine (hematurie?)
- electrocardiogram
- ritmestoornissen
- nieuw hartblok
- Rx thorax
- chronisch hartfalen
- bij rechterhart endocarditis soms septale embolen in de longen
- echocardio
- acuut kleplijden
- abces

- vegetaties

 

3. Complicaties

- Hart
- Chronisch hartfalen
- abces hartkleppen
- pericarditis
- fistels
- Neurologisch
- CVA door embolen.  Abcessen - bloedingen
- Embolen
- Hersenen
- Longen
- Extremiteiten
- Mycotische aneurysma's
- Hersenen
- Systemisch
- Metastatische abcessen
- Nieren (abces, infarct, nefritis)
- milt

- andere

 

4. Therapie

- monitoring
- antibiotica:
- indien geen kunstklep: combinatie van Vancomycine IV (15mg/kg IV 2x/d) en Gentamycine IV (1mg/kg 4x/d)
- indien een kunstklep en risico op MRSA: combinatie van Vancomycine IV (15mg/kg 2x/d) + Gentamycine IV (1mg/kg 4x/d) + Rifampicine PO (600mg/d)
- bij haemophilus species: 3e generatie cefalosporine (Ceftriaxone)
- indien schimmelinfectie:

- Amphotericine B (Fungizone, Abelcet): testdosis 1mg traag IV, na 2-4u gevolgd door een dosage van 0,25/kg/d en dit op te voeren tot 0,6mg/kg/d

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren