Overslaan en naar de inhoud gaan

Corona virus

Inhoudstafel

Upgedate versie op 1/1/2022:

Voor informatie voor patiënten en de bevolking in België verwijzen we naar de website van de Federale overheid FOD Volksgezondheid van België

Voor informatie aan alle zorgverleners in België inzake corona virus / Covid-19 verwijzen we naar de pagina op de website van het WIV / Sciensano (the Belgian institute for health).

Wat kan u zelf doen om uzelf te beschermen naast de gekende veiligheidsvoorschriften (masker, handhygiëne, handschoenen, afstand houden,...) ?

Therapie-opties (zowel praktisch als theoretisch) en bij (poliklinische) behandeling van een patiënt met een covid-19 infectie

Deze informatie is een samenvatting en interpretatie van meerdere informatiebronnen en richtlijnen waarvan u de bronnen onderaan kan vinden. Het wil geen vaste leidraad zijn voor artsen en behandelaars, maar een informatieve toevoeging aan alle beschikbare (soms tegenstrijdige) bronnen voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en patiënten. Voor meer informatie kan u best uw arts raadplegen. 

Symptomen van een beginnende Covid-19 infectie:

-nieuwe continue hoest

-koorts

-verlies van geur en smaak

-griepaal beeld: moe, lusteloos

-soms: diarree, braken

Diagnosestelling van een beginnende Covid-19 infectie:

-Covid test: verschillende testen zijn mogelijk en beschikbaar:

    PCR test via nasopharyngeale wisser: enkel via labo's met aanvraag via de website van de overheid of via uw arts

    Sneltest: antigeentest via nasopharyngeale wisser: zelftest te koop in uw apotheker of (dezelfde) test door uw apotheker waarvoor u een QR code krijgt voor een covid safe pass

    Bloedname met intraveneuse antigeentest: enkel via uw arts: geeft aan of u antistoffen heeft na een recente infectie of vaccinatie, niet als test of u actief een infectie heeft.

-Lichamelijk onderzoek crepitaties, dehydratatie,..

-Saturatiemeting (met een toestel op de vinger (saturatiemeter): 

Saturatiemeter: best 93 - 95%, zoniet overweeg om eventueel zuurstoftoediening te starten.

Bij toediening zuurstof: Best richten op minstens 92 - 93%, zeker pogen om boven 90% te blijven. 100% is zeker niet nodig en kan zelfs schade veroorzaken bij langurdende toediening!

95 a 97% zijn goede streefwaarden. Verlaag de dosis zuurstof eventueel bij COPD patiënten.

Minder dan 90% wijst op een ernstig zuurstoftekort, tenzij bij personen die dit gewoon zijn door hun chronische longaandoeningen (deze zijn soms 88-91% gewoon)!

-Meten van de ademfrequentie per minuut (normaal tussen 10-18), bij meer dan 25 is de patiënt in verhoogde stress door koorts, angst, acidose of mogelijk ook door zuurstofgebrek.

-Temperatuurname (koorts vanaf 38°C)

-Pols, bloeddruk: vooral te lage bloeddruk kan wijzen op uitdroging en uitputting

-op indicatie van uw arts: Bloedname veneus

-op indicatie van uw arts en in het ziekenhuis: Bloedname arterieel voor meting van uw zuurstof- en CO2 concentratie

-op indicatie van uw arts: radiografie van de thorax (soms een CT scan)

 

 Triage voor indicatiestelling tot opname in een ziekenhuis (zware en kritische gevallen hebben een absolute opname indicatie, middelmatige gevallen dienen individueel te worden bekeken door de arts)

 Er worden 4 graden van ernst onderscheiden voor de kliniek van een infectie met Covid-19: De milde en middelmatige gevallen kunnen vaak thuis worden behandeld tenzij complicaties zich voordoen.

-milde gevallen: milde symptomen, geen beeld van longontsteking

-middelmatige gevallen: koorts en darmklachten, beeld van pneumonie op radiografie van dezuurstofsaturatie thorax

-zware gevallen: één van volgende criteria is bereikt: ademfrequentie >30/min, zuurstofsaturatie <+93%, in bloedgasanalyse partiële zuurstofdruk (PaO2)/zuurstofconcentratie (FiO2/ <= 300mmHg, op RX meer dan 50% toename van de longlesies binnen 24-48 uren 

-kritische gevallen: één van volgende criteria: nood aan kunstmatige beademing, shock, ander orgaanfalen waarvoor opname op intensieve zorgen nodig is

Indien de saturatie: </= aan 93% of indien deze <92% is bij patiënten met COPD (chronisch obstructief long lijden)

Criteria om dringend met de huisarts contact op te nemen of zich naar een spoedgevallendienst te begeven voor dringende evaluatie kunnen zijn:

- koorts die niet onder controle is te krijgen met paracetamol 1000mg 3dd + aspirine 500 3dd (of + ibuprofen 600 3-4dd)

- symptomen van uitdroging: onmogelijkheid om voeding en drinken binnen te houden

- tekort aan zuurstof (lage gemeten saturatie onder 93%) en/of snelle ademhaling

 

 Hygiënische maatregelen te nemen door de zieke en de verzorgenden:

   -isolatie

   -verluchten kamer

   -lichaamsbeweging

   -bedekken mond en neus bij hoesten en niezen

   -mondmasker indien mensen nabij

   -regelmatig de handen wassen

   -regelmatig wassen van kledij en beddengoed

   -bevochtigen van de kamer: natte handdoeken op verwarming, vernevelaar

   -spoelen van de neus en sinussen met zoutoplossing via neti pot: best 2x/dag

   -overmatig gebruik door de verzorgenden van: 

   -chloorhoudende ontsmettingsmiddelen

   -mondmaskers

   -handschoenen (of handontsmetting)

   -wegwerpkledij of schorten voor verzorgenden

  -voedingssupplementen en vitamines:

 

Kan zeker geen kwaad en wordt aanbevolen door veel artsen, maar er is weinig of geen wetenschappelijke bewijsvoering voor betere resultaten in mortaliteit of verkorting van de ziekteduur. Best kan men deze vitamines vooraf nemen om tekorten te voorkomen.

       -vitamine C: 1-3g/d po. Bij ernstige infecties kan de dosis worden verhoogd tot 10g/d. In dat geval best te nemen onder de vorm van een preparaat met bioflavenoiden.

       -Vitamine D: D Cure (25 000 IE): 1 co/week

       -Zink: 50mg - 100mg elementair zink 1-3x/d:  

      -Quercetine forte 400mg 3dd. Bij ernstige infecties kan deze dosis worden verhoogd tot max 4000mg/d

-neusspoelingen met een zoutoplossing zijn een hygiënische maatregel die tijdens de infectie best 3x/d worden uitgevoerd en preventief best 1x/d. Hiervoor kan u een yogi nose buddy of een neti pot aankopen en gewoon zout oplossen in lauw water. U kan ook commerciële, best hypertone zoutoplossingen kopen in spray vorm. Mogelijk spoelen deze minder intensief omdat u minder gebruikt. 

-Voorkom uitdroging: Regelmatig inname van kleine hoeveelheden water, cola zonder prik of bouillon is noodzakelijk om uitdroging tegen te gaan.

Wat is er mogelijk binnen de medische behandeling bij bewezen Covid-19 infectie:

*Behandeling met zuurstof:

Zuurstoftherapie voor een Covid-19 infectie is enkel nodig als de patiënt bewezen zuurstoftekort heeft. Deze wordt gemeten met een saturatiemeter of met een arteriële bloedgasanalyse.

Een saturatiemeter kan men online bestellen of bij de apotheek kopen. Er is wel verschil in de kwaliteit van saturatiemeters. De meer professionele duurdere modellen gebruiken vaak dubbele infrarood lichtfrequenties waardoor ze nauwkeuriger zijn dan de goedkopere modellen.

Zuurstof kan worden toegediend indien de gemeten lager is dan 93%. Probeer de saturatie steeds boven 90% te houden omdat anders in de weefsels echt zuurstoftekort kan optreden. Uitzondering hierop zijn mansen met chronisch obstructief longlijden (COPD) die chronisch een lagere zuurstofsaturatie gewend zijn. Voor hen is de streefwaarde lager.

Welke dosis zuurstof geven we? Om te beginnen 2-5 liter per minuut.

Hoe kunnen we aan zuurstof geraken?

via een toestel oxycure concentrator of via zuurstofflessen die zijn te verkrijgen via de huisapotheek.

U kan zelf online of via uw apotheek een zuurstofconcentrator kopen. De basismodellen zijn er vanaf 700-800 euro. Duurdere modellen geven soms hogere debieten en werken soms "slimmer" dwz geven enkel een zuurstofpuls af als u inademt. 

Let op: Tijdens zuurstoftherapie mag u geen vuur of sigaretten in de buurt hebben om geeft brand te veroorzaken! Indien u nog rookt is het de uitgesproken moment om voorgoed te stoppen!

Voor zuurstoftherapie met terugbetaling is een voorschrift van een arts nodig: Uw arts kan hiervoor naast het voorschrift een aanvraag indien voor terugbetaling Bij acute hypoxemie terugbetaald tot 3 maanden/jaar.

Hiervoor dient hij een aanvraagformulier in te vullen voor machtiging tot vergoeding zuurstof bij acute hypoxemie op korte termijn:Dit kan worden bekomen via de link: https://www.oxycure.be/wp-content/uploads/2017/08/SSPEC10-Aanvraag-voor-... 

Naast dit aanvraagformulier voor terugbetaling maakt u arts dus ook een voorschrift voor de apotheek.

 

Op het voorschrift voor de apotheek dienen volgende gegevens te worden ingevuld:

- benodigde dosering zuurstof in liter/min

- benodigde aantal uren/dag

- met of zonder bevochtiger

- of een extra draagbare zuurstoffles van 1M3 nodig is. Deze wordt meestal standaard bijgeleverd door de fabrikanten als reserve.

*Koortswerende en ontstekingsremmende middelen:

    Paracetamol 1g 3dd

     Aspegic 500mg 3dd

     Colchicine gedurende 3 dagen 2 x 0,5mg/d, gevolgd door 10 dagen 1 x 0,5mg/d

*Ondersteunende behandeling met bloedverdunners preventief:

LMWH laag moleculair gewicht heparines: Alhoewel in de internationale literatuur niet erg veel vindbaar is worden bedlegerige patiënten thuis net als patiënten opgenomen in een ziekenhuis vaak behandeld met preventieve laag moleculair gewicht heparines (clexane of fraxiparine).

De dosis Clexane of Fraxiparine is meestal ofwel de preventieve dosis (40mg/d subcutaan) 1x per dag, en soms een verhoogde dosis tussen de preventieve dosis en de curatieve dosis (De dosis wordt dan verhoogd naar het gewicht van de patiënt omgezet naar mg/d subcutaan).

Een alternatief is gedurende 10 dagen Innoheb 14000 E SC

Na de eerste behandeling (van 10 dagen) kan het overgezet worden naar Asaflow 80mg 1dd welke nog gedurende 4 dagen wordt verdergezet. 

*Behandeling ter preventie van zwaardere vormen met zuurstoftekort en/of shock:

 

-Anakinra:  momenteel nog niet beschikbaar in België en Nederland. 

Het geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP start met de beoordeling van een aanvraag voor uitbreiding van de indicatie van Kineret (anakinra) bij de behandeling van volwassen coronapatiënten in het ziekenhuis met een longontsteking die het risico lopen op ernstige complicaties aan de longen. Kineret is een medicijn dat ervoor zorgt dat het afweersysteem minder hard werkt. Het is op dit moment goedgekeurd voor behandeling van een aantal ontstekingsziektes. De werkzame stof anakinra remt een aantal ontstekingsprocessen in het lichaam. Mogelijk helpt het ook bij het voorkomen van weefselschade en ontsteking bij COVID-19.

 

- Tocilizumab en andere interleukin-6 blockers (enkel in hospitaalmidden bij ernstiige en snelle progressie, evidentie nog matig):

Sciensano in België adviseert om het gebruik te overwegen voor vroege toediening van IL6-receptor antagonisten (tocilizumab 8 mg/kg IV met een maximum
van 800 mg) naast corticosteroïden in gehospitaliseerde patiënten met snel progressieve COVID-19 (Voorwaardelijk advies, matig kwaliteit van het bewijs).

-glucocorticoïden:

    *Budenoside inhalatie

    (puffer voor inhalatie van 200mcg waarvan 2 x 4 puffen/d)

    of unidose vernevelsuspensie van 1mg, 2x/d gedurende 14 dagen):

De PRINCIPLE-studie1, een pragmatische, gerandomiseerde studie uitgevoerd bij ambulante patiënten met symptomatische COVID-19, toont dat budesonide via inhalatie (800 µg 2 x p.d. ged. 14 dagen) de tijd tot door de patiënt zelf gerapporteerd herstel met enkele dagen kan verkorten (van 15 dagen met standaardzorg tot 12 dagen met budesonide toegevoegd aan de standaardzorg). Ziekenhuisopname of sterfte waren niet gunstiger in de behandelde groep.

   *dexamethasone

6mg per os 1 tablet per dag gedurende max 10 dagen (beschikbaar in België en Nederland) om cytokinase cascade tegen te gaan: vroegtijdig starten bij pneumonie en zeker bij elke patiënt met zuurstofnood. dexamethasone dient voor thuisbehandeling magistraal te worden voorgeschreven door uw arts omdat er geen merkproduct voor oraal gebruik bestaat.

Indicaties:

-patiënt in ernstige en kritisch zieke fase

-zuurstofnood bij Covid-19 infectie

-hoge koorts (boven 39°C)

-op CT scan beeld van >30% van het longoppervlak matglasaspect

-Verhoogd interleukine-6 in het bloed (> 5 ULN)

Dexamethasone verlaagt het risico op overlijden bij ziekenhuispatiënten met COVID-19 die zuurstof krijgen toegediend of aan de beademing liggen. Dexamethasone is al tientallen jaren goedgekeurd voor de behandeling van verschillende aandoeningen, zoals reumatische problemen, huidziekten, ernstige allergieën en astma. Het heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Bij patiënten die geen zuurstof kregen toegediend of die niet aan de beademing lagen, had dexamethasone geen aantoonbaar positief effect.

   *glucocorticoïden intraveneus (IV): in ziekenhuismidden en indien de patiënt niets meer kan eten of innemen. Best start met methylprednisolone 40mg 1 tot 2x per dag (0,75-1,5 mg/kg/d)

bij verbetering van de symptomen afbouwen door elke 3 dagen de dosis te halveren. Overstappen op orale dosis van 20mg/d. Afbouw tijdens verdere genezing

   *Maagbescherming:

omeprazole 40mg 1dd

*Medicatie tegen braken: 

Volgende geneesmiddelen kunnen hiervoor worden gebruikt:

Litican 50mg zo nodig, max 4dd, zo nodig 50mg via inspuiting intra musculair of intra veneus

Domperidone 10mg zo nodig, max 4dd, zo nodig via inspuiting  5mg intra musculair of intra veneus

*Vochttherapie: 

Indien u dreigt uit te drogen kan u best kleine beetjes water en cola zonder prik drinken of een ORS oplossing. Als u echt onvoldoende vocht binnen houdt is ziekenhuisopname geïndiceerd voor aanvulling van uw vochttekort door intraveneuze infusen.

*Bij diabetespatiënten die insuline gebruiken: opvolging en corrigeren verhoogd bloedglucose.

Zo nodig corrigeren verhoogde bloedglucose met verhoogde insulinetoediening. Bij gekende diabetici kunnen soms veel hogere dosissen dan anders nodig zijn.

*corrigeren van laag kaliumgehalte: enkel indien dit wordt vastgesteld met bloedname:

Dit kan peroraal met ultra-K (kalium, gluconaat): Meng de inhoud van een soeplepel in een glas water of fruitsap; in te nemen tijdens de maaltijd. De aanbevolen dosering is 3 tot 4 soeplepels per dag tot het kaliumverlies is hersteld.

*slaapmedicatie

indien slapeloosheid optreedt

*antibiotica:

Het doel is om secundaire bacteriële infecties tegen te gaan. Niet geïndiceerd bij milde tot matige gevallen. Is geïndiceerd bij ernstig zieke patiënten met beeld van pneumonie, overmatige fluimen,COPD, corticoidgebruik. De keuze van antibiotica is vooral quinolones, 2e en 3e generatie cephalosporines, beta lactamase inhibitoren. In België wordt vaak toch amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 3dd po of 1g iv 4dd gegeven.

*behandeling van secundaire fungeale infecties:

anti-fungale therapie zoals voriconazole, posaconazole of echinocandine. Indicatie enkel onder volgende omstandigheden:

-meer dan 7 dagen innemen van glucocorticoiden

-beeld van agranulocytose

-pat met COPD en positieve culturen op aspergillus op bronchusaspiraat

-postieve GM test in het bloed (galactomannan)

*plasma therapie:

Momenteel in USA gangbaar. In Europa traag beginnend als therapievorm. Nog niet breed beschikbaar.

 

*Antivirale behandeling van Covid-19:

Grotendeels momenteel niet beschikbaar in België en Nederland

-In sommige landen waaronder de Verenigde staten (momenteel nog niet in Europa) zijn reeds bepaalde antilichamen tegen covid ruim beschikbaar, ook voor het gebruik van patiënten die niet worden opgenomen met milde tot matige symptomen/. Deze zijn momenteel in Belgie niet beschikbaar.

-Ivermectine per os (via tabletten): momenteel niet beschikbaar in België en niet toegestaan als off label gebruik voor Covid-19 in Nederland. Er is in de internationale literatuur veel studiemateriaal waarvan een deel ervan beweert dat ivermectine bij Covid-19 kan helpen om de ziekenhuisopnames te kunnen verminderen bij vroegtijdige inname na blootstelling en bij vroege symptomen. Ivermectine is goedgekeurd voor de behandeling van infecties met parasieten. In laboratoriumstudies lijkt ivermectine ook te werken tegen het coronavirus. De dosis voor effectiviteit tegen het virus is hoger dan de dosis die is goedgekeurd voor infecties met parasieten. Op dit moment is er onvoldoende bewijs voor de behandeling en is er geen toestemming voor voorschrijven (off label gebruik omdat het niet geregistreerd is als behandeling tegen covid-19). De toediening is ofwel eenmalig 150-200microgram/kg tot een maximum van 24mg. Een andere wijze van toedinging is gedurende 2 tot 4 dagen 12mg eenmalig in te nemen.

Opgelet: Men mag 2 uren voor tot 2 uren na inname niets eten en niets drinken zodat de opname maximaal is.

In Belgie is ivermectine voor oraal gebruik niet beschikbaar. In Nederland is het op voorschrift beschikbaar maar nog niet toegestaan als behandeling voor Covid-19. In sommige landen is het vrij verkrijgbaar zonder voorschrift (Spanje, Bulgarije,...) als antiparasitair middel. De bijwerkingen van ivermectine bij de geregistreerde indicaties en doseringen zijn beperkt. We verwijzen naar de richtlijn van de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap voor basisinformatie over het gebruik van ivermectine in de eerste lijn.

Casirivimab plus imdevimab (Ronapreve): momenteel niet beschikbaar in België en Nederland: Ronapreve is een combinatie van de antilichamen casirivimab en imdevimab, samen ook wel bekend als REGN-COV2. Het medicijn kan gebruikt worden bij de behandeling van mensen met COVID-19, die geen extra zuurstof krijgen toegediend, maar wel het risico lopen op ernstige COVID-19. Ook kan het preventief ingezet worden om COVID-19 te voorkomen. 

Het is goedgekeurd voor de behandeling van COVID-19 bij volwassenen en adolescenten (vanaf 12 jaar en met een gewicht van ten minste 40 kilogram) binnen 7 dagen na het ontstaan van de klachten, die geen aanvullende zuurstof nodig hebben en die een verhoogd risico lopen dat hun ziekte ernstig wordt. Ook kan dit medicijn gebruikt worden ter preventie van COVID-19 bij mensen van 12 jaar en ouder met een gewicht van minimaal 40 kilogram.

Xevudy: Sotrovimab: momenteel niet beschikbaar in België en Nederland

Dit medicijn is bedoeld voor de behandeling van patiënten met COVID-19, die geen extra zuurstof krijgen. Het antilichaam hecht zich aan het spike-eiwit van het coronavirus. Wanneer het zich hieraan hecht, is de kans dat het virus de lichaamscellen binnendringt kleiner. De verwachting is dat het medicijn daarmee de ernst van de ziekte vermindert, en daarmee ziekenhuisopname kan voorkomen.

Het beoordelingscomité verwacht binnen twee maanden met een advies te komen. Op basis van dit advies bepaalt de Europese Commissie dan binnen een paar dagen of het medicijn een (voorwaardelijke) vergunning krijgt. Een advies op korte termijn is mogelijk doordat het beoordelingscomité CHMP al eerder gegevens beoordeelde tijdens een versnelde goedkeuringsprocedure (rolling review). Deze procedure is op 7 mei 2021 gestart.

Regdanvimab: momenteel niet beschikbaar in België en Nederland. In maart 2021 gaf het comité al een positief advies. Hierdoor konden EU-lidstaten besluiten om regdanvimab al te gebruiken, nog voordat er formele goedkeuring is gegeven. Regdanvimab , verkocht onder de merknaam Regkirona , is een humaan monoklonaal antilichaam dat wordt gebruikt voor de behandeling van COVID-19.  Het antilichaam is gericht tegen het spike-eiwit van SARS-CoV-2 . Het is ontwikkeld door Celltrion . Het geneesmiddel wordt toegediend via een infuus (indruppeling) in een ader. Regdanvimab werd in november 2021 goedgekeurd voor medisch gebruik in de Europese Unie. Regdanvimab is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met COVID-19 die geen aanvullende zuurstof nodig hebben en die een verhoogd risico lopen om over te gaan naar ernstige COVID-19.

Evusheld (AZD7442): momenteel niet beschikbaar in België en Nederland. Het Europees Medicijnagentschap (EMA) is een versnelde beoordeling gestart . Het medicijn is een combinatie van de monoklonale antilichamen tixagevimab en cilgavimab en is bedoeld voor preventie van COVID-19 bij volwassenen. Het EMA beoordeelt momenteel laboratoriumgegevens en gegevens van dierproeven. De antilichamen van Evusheld (van AstraZeneca) zouden een COVID-19 infectie kunnen voorkomen, doordat ze hechten aan het spike-eiwit van het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Hierdoor wordt verwacht dat het virus niet meer kan binnendringen in de lichaamscellen en er geen infectie meer kan ontstaan.

Molnupiravir (ook bekend als MK-4482 of Lagevrio): momenteel niet beschikbaar in België en Nederland. Erkend middel en binnenkort beschikbaar in het Groot Brittanië. Het geneesmiddelenbeoordelingscomité (CHMP) van het EMA is een versnelde beoordeling gestart. Molnupiravir is een antiviraal medicijn dat wordt ingenomen via de mond. De voorlopige gegevens suggereren dat het medicijn de vermenigvuldiging van het coronavirus in het lichaam remt bij patiënten met COVID-19. Dit kan ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 voorkomen. Op 4/11/2021 keurde Groot Brittanië het medicijn goed en bestelde 480 000 pakketten. Ook in de Verenigde Staten loopt een aanvraag voor goedkeuring van het middel. Ze hebben 1,7 miljoen behandelingen besteld. Het is vooral bedoeld voor mensen met een hoog risico op ziekenhuisopname of sterfte. Zij krijgen dan vijf dagen lang tweemaal per dag een pil. "Als je het middel goed toedient, dus op het moment dat de klachten net zijn begonnen, dan kan het de kans op opname of sterfte met de helft verminderen. Er is wel één groot nadeel: de pil is heel kostbaar, ongeveer 600 euro voor een kuur.

-combinatietherapie lopinavir/ritonavir (2co elke 12 uren) gecombineerd met arbidol 200mg per 12h: momenteel niet beschikbaar in België en Nederland. 

- combinatietherapie ritonavir en PF-07321332: (Paxlovid, Pfizer): EMA werkt aan voorlopig advies

Het medicijn bestaat uit twee stoffen: ritonavir, dat al in gebruik is bij behandeling van met hiv-1 infectie geïnfecteerde patiënten, én een nieuwe werkzame stof (PF-07321332). Samen remmen deze twee stoffen de vermenigvuldiging van het coronavirus in het lichaam van patiënten met COVID-19. Er is gekeken naar patiënten met milde tot matige klachten, die niet in het ziekenhuis lagen maar wel risico liepen op ernstige COVID-19. Uit de eerste resultaten lijkt het risico op ziekenhuisopname of sterfte te verminderen als de behandeling start binnen 3 tot 5 dagen na de eerste klachten. 

-Remdesivir (Veklury): beschikbaar onder strikte voorwaarden in België: Remdesivir is een antiviraal middel en is op basis van een positieve balans tussen werkzaamheid en risico’s onder voorwaarden goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten als eerste medicijn tegen COVID-19. Met de voorwaardelijke toelating mag het medicijn voorgeschreven worden aan COVID-19-patiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof nodig hebben. Ook in België is het enkel en beperkt beschikbaar via ziekenhuizen voor opgenomen patiënten en voor intraveneuze toepassing voor gehospitaliseerde patiënten bij pneumonie tgv Covid-19 waarbij zuurstoftherapie nodig is en bij de start van de behandeling .  Dosering 200mg op dag 1, gevolgd door 100mg gedurende 5-10 dagen voor intraveneus infuus.

-hydroxychloroquine (Plaquenil (Sanofi Belgium)) (Chloroquine phosfate): Chloroquine en hydroxychloroquine zijn goedgekeurde medicijnen voor de behandeling van malaria en verschillende auto-immuunziekten. Beide medicijnen zijn al lange tijd op de markt voor de behandeling van deze aandoeningen en hebben bij deze aandoeningen en dosering een redelijk gunstig veiligheidsprofiel. Wel is bekend dat chloroquine en hydroxychloroquine bij sommige patiënten hartritmestoornissen kunnen veroorzaken. In de beginfase van de Covid-19 epidemie werd er via de alternatieve pers en sommige regeringshoofden in bepaalde landen veelbelovend gecommuniceerd over dit medicijn. Uit studies is gebleken dat deze middelen niet effectief zijn bij de behandeling van COVID-19.Er is weinig evidentie voor efficiëntie en ze zijn enkel bedoeld voor volwassenen van 18-65 jaar. Dosering: 500mg per dag gedurende 7 dagen, niet langer. Afgeraden door WHO en literatuur.

-Interferon (interferon-beta): In Belgie niet beschikbaar. interferonen zijn een familie van multifactoriële cytokines met een breed spectrum antiviraal, antiproliferantief en immuunregulerende acties.  Ze worden gebruikt bij de behandeling van virale pneumonie door influenza, Niet via de huisapotheek verkrijgbaar in Belgie

- RoActemra (tocilizumab) is geschikt voor de behandeling van volwassen ziekenhuispatiënten met ernstige COVID-19, die corticosteroïden krijgen en extra zuurstof nodig hebben. Dat heeft het geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP  geadviseerd. Het medicijn RoActemra is al goedgekeurd voor de behandeling van een aantal ontstekingsziektes, zoals reuma. Het comité startte in augustus de beoordeling voor gebruik bij COVID-19.  RoActemra toegevoegd aan de gebruikelijke behandeling leidt tot minder overlijden en een kortere opnameduur.

- Ronapreve (casirivimab/imdevimab) is door het EMA goedgekeurd voor de behandeling van COVID-19 bij volwassenen en adolescenten (vanaf 12 jaar en met een gewicht van ten minste 40 kilogram) binnen 7 dagen na het ontstaan van de klachten, die geen aanvullende zuurstof nodig hebben en die een verhoogd risico lopen dat hun ziekte ernstig wordt. Ook kan dit medicijn gebruikt worden ter preventie van COVID-19 bij mensen van 12 jaar en ouder met een gewicht van minimaal 40 kilogram.

 DEZE LIJST VAN BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN IS NIET LIMITATIEF EN ENKEL INFORMATIEF. HET VERVANGT GEEN MEDISCH ADVIES DOOR UW ARTS!  

BRONNEN:

*Aanvraagformulier voor machtiging tot vergoeding zuurstof bij acute hypoxemie op korte termijn: via de link: https://www.oxycure.be/wp-content/uploads/2017/08/SSPEC10-Aanvraag-voor-... 

*Tingbo Liang, Handbook of Covid-19 prevention and treatment march 2020. Online via de link:

https://www.researchgate.net/publication/339998871_Handbook_of_COVID-19_Prevention_and_Treatment

 * INTERIM CLINICAL GUIDANCE FOR ADULTS WITH SUSPECTED OR CONFIRMED COVID-19 IN BELGIUM: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf

*Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2):  https://swab.nl/nl/covid-19

 *NHG-Richtlijnen Covid-19 https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/covid-19 en https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/covid-19#samenvatting-richtlijne...

 *https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/

 *https://www.idsociety.org/COVID19guidelines

*https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-medicijn-tegen-corona/updates-medicijnen-tegen-corona

 *  WHO Solidarity Trial Consortium. Repurposed Antiviral Drugs for Covid-19 — Interim WHO Solidarity Trial Results. Online op 02/12/20. Doi: 10.1056/NEJMoa2023184  Voor de Supplementary Appendix, klik hier

*  Harrington DP, Baden LR en Hogan JW. A Large, Simple Trial Leading to Complex Questions. Editorial. Online op 02/12/20. Doi: 10.1056/NEJMe2034294

*  Beigel JH, Tomashek KM et al. (for the ACTT-1 Study Group Members) Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Final Report. N Engl J Med 2020;383:1813-26. DOI: 10.1056/NEJMoa2007764, met editoriaal (DOI: 10.1056/NEJMe2018715)

*  The RECOVERY Collaborative Group. Lopinavir–ritonavir in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. The Lancet 2020;396:1345-52 (Doi: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32013-4/fulltext)

*  Update on remdesivir - EMA will evaluate new data from Solidarity trial. Website EMA, bericht van 20/11/20

*  Rchwerg B, Agoritsas et al. Rapid Recommendations. A living WHO guideline on drugs for covid-19. BMJ 2020;370:m3379 (Doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3379)

*  L-M Yu, Bafadhel M et al. Inhaled budesonide for COVID-19 in people at high risk of complications in the community in the UK (PRINCIPLE): a randomised, controlled, open-label, adaptive platform trial. The Lancet, online op 10/08/21. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01744-X

*  Ramakrishnan S, Nicolau DV et al. Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 (STOIC): a phase 2, open-label, randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2021;9:763–72. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00160-0, met editoriaal (Agusti A, Torres F en Faner R. Early treatment with inhaled budesonide to prevent clinical deterioration in patients with COVID-19. Lancet Respir Med 2021;9:682-3 https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00171-5)

*  Mangin D en Howard M. The use of inhaled corticosteroids in early-stage COVID-19. The Lancet, online op 10/08/21. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01809-2

*https://swab.nl/nl/covid-19#to_33

BijlageGrootte
PDF icon aanvraag terugbetaling zuurstof thuis296.96 KB

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren