Overslaan en naar de inhoud gaan

Amfetamine intoxicatie

Amfetamine intoxicatie

 Active Image

Namen:
     Amfetaminen
     sympathicomimetica
     wekaminen
 
Het zijn stoffen die door werking op het centrale zenuwstelsel een sterke lichamelijk en geestelijk opwekkende werking uitoefenen en vermoeidheid en slaapbehoefte doen verminderen.
 
- de symptomen treden op door een verhoogde vrijzetting van norepinefrine, dopamine en serotonine.  Tevens is er een verlaagde catecholamine reuptake.  De producten hebben ook een direct effect op alfa- en betaädrenerge receptoren.
- veroorzakende producten op voorschrift:
- amfetamine
- dextroamfetamine
- diethylpropion
- fenfluramine
- metamfetamine
- methylphenidate
- phenmetrazine
- phentermine
- veroorzakende 'designerdrugs'
- er zijn veel varianten van de basismolecule, vaak vervaardigd in illegale laboratoria. 
- cristalijne methamfetamine hydrochloride (crank, speed): wordt gerookt, gesnoven, geinjecteerd.  Zeer snel effect en werking gedurende meerdere uren
- ecstasy (3,4,-methylenedioxymethamfetamine, MDMA, XTC): frequent gebruik op dance- of ravefuiven.  Dehydratatie kan leiden tot hyperthermie, hyponatriemie, zelfs met fatale afloop.
- MDA (3,4,-methylenedioxyamfetamine)
- PMA (paramethoxyamfetamine)

- methcathinone (kan gedistilleerd worden uit de plant Catha Edulis maar kan ook synthetisch aangemaakt worden)

 

1. kliniek van intoxicatie

- ter hoogte van het centraal zenuwstelsel
- agitatie
- delirium
- hyperactiviteit
- tremoren
- duizeligheid
- mydriase
- hoofdpijn
- choreatische bewegingen
- hyperreflexie
- cerebrovasculair accident
- stuipen en status epilepticus
- coma
- psychiatrische symptomen
- euforie
- toegenomen agressiviteit
- angst
- hallucinaties (visueel en tactiel)
- compulsief repititief gedrag
- cardiovasculaire symptomen
- palpitaties
- hypertensieve crisis
- tachycardie of (reflex)bradycardie
- ritmestoornissen (meestal tachyaritmieen)
- cardiovasculaire collaps
- andere symptomen
- rhabdomyolyse
- myoglobinurie
- acuut renaal falen
- anorexie
- excessief zweten

- verstoorde intravasale stolling

 

2. diagnose van intoxicatie

- eerste checkup
- vitale parameters
- temperatuur: rectaal is het meest aangewezen.  Temperaturen boven de 40°C zijn frequent.  (urgent koelen!)
- bloeddruk: aanzienlijke hypertensie kan leiden tot cardiale en neurologische afwijkingen.  In een later stadium kan hypotensie optreden
- EKG
- ventriculaire tachyaritmieen
- reflex bradycardie
- labo
- urineonderzoek
- bloed in de urine
- myoglobine in de urine
- toxicologiescreening (soms worden producten gecombineerd)
- electrolieten (oa hyperkaliemie, kan levensbedreigend zijn!)
- ureum, creatinine (rhabdomyolyse kan leiden tot nierfalen)
- glycaemie (hypoglycaemie kan een verlaagd bewustzijn geven)
- arterieel bloedgas (acidose kan bij ernstige intoxicaties voorkomen)
- stollingstesten (INR, PTT, APTT, thrombocyten) (houd rekening met diffuse intravasale stolling DIC)
- C(P)K: stijging in geval van rhabdomyolyse
- medische beeldvorming
- Rx thorax: adult respiratory distress syndrome (ARDS) of niet cardiogeen pulmonair oedeem
- CT schedel: bij uitgesproken hoofdpijn, gedaald bewustzijn, focale neurologische tekens.  Denk aan subarachnoidale bloeding of intracerebrale bloedingen.

- lumbale punctie: bij vermoeden van meningitis of mogelijke subarachnoidale bloeding.

 

3. DD

- medicatie/drugs die tekens van delirium geven
- anticholinergica
- Belladonna alkaloiden
- antihistaminica
- tricyclische antidepressiva
- cocaine
- alcohol derving
- derving van sedativa en hypnotica
- hallucinogenen
- Phencyclidine (PCP): dissociatieve drug
- medicatie/drugs die tekens van hypertensie en tachycardie geven
- sympathicomimetica
- anticholinergica
- alcohol derving
- phencyclidine (PCP)
- caffeine
- phenylpropanolamine (neusdecongestivum)
- ephedrine
- monoamine oxidase inhibitoren (MAO-remmers)
- theophylline
- nicotine
- medicatie/drugs die tekens van stuipen geven
- koostofmonoxide
- carbamazepine
- cyanide
- cocaïne
- cholinergica (organofosfaten)
- kamfer
- gechloreerde koolwaterstoffen
- alcohol derving
- derving van sedativa/hypnotica
- isoniazide (anti-TBC)
- theophylline
- hypoglycemierende medicatie
- lood
- lithium
- locale anaesthetica
- anticholinergica
- phencyclidine (PCP)
- phenothiazines
- phenytoine
- propoxyphene (narcotisch analgeticum)
- salicylaten

             - strychnine

 

4. behandeling

PREHOSPITAAL
 
- patient kan niet coöperatief of agressief zijn.  Beveilig uzelf. Zorg zo nodig voor versterking. 
Fixeer de patient indien nodig
- zorg voor een beveiligde IV catheter
- controleer vitale parameters
- ABC
- bescherm de patient tegen letsels die hij/zij mogelijk zelf zal veroorzaken
 
OP DE SPOEDDIENST
 
- initiele stabilisatie
- ABC
- dien IV NaCl 0,9% infuus toe
- cardiale monitoring
- denk aan naloxone, hypertone glucose (1 amp 50 ml 50% -- pediatrie: 25% oplossing 2-4 ml/kg) en thiamine indien gedaald bewustzijn.
- verdere behandeling
- decontaminatie
- maagspoeling indien recente inname (1-2 uur) of indien inname van een dodelijke dosis.
- dien aktieve kool toe via een dikke maagsonde vóór en na de maagspoeling.(1- 2gr/kg)
- geef eventueel aktieve kool met sorbitol
- hypertensieve crisis
- geef intieel benzodiazepines indien geagiteerd (diazepam 5-10mg IV --  pediatrie 0,2- 0,5mg/kg IV)
- voorzien een alfa-blocker als tweede-lijnsmedicatie (phentolamine) 1- 5 mg over 5 minuten IV, te titreren afh van bloeddruk.
- antihypertensiva bij persisterende crisis
- agitatie, acute psychose
- geef benzodiazepines
- hyperthermie
- geef benzodiazepines indien geagiteerd
- urgente afkoeling
- ontkleed de patient
- verneveling met ventilator over het lichaam
- zorg voor spierverslapping indien extreme spierrigiditeit tot hyperthermie leidt.  Geef een niet depolariserend middel.  Geen succinylcholine.  Intubatie en ventilatie
- geef acetaminophen
- gebruik afkoelingsdekens
- rhabdomyolyse
- geef benzodiazepines
- hydrateer de patient met NaCl 0,9 %
- houd het urindebiet op 1-2 ml/min
- eventueel hemodialyse indien nierfalen en/of hyperkaliemie optreedt.
- stuipen
- voorzien een vrije ademweg
- geef benzodiazepines
- geen phenobarbital indien te weinig resultaat met benzodiazepines (15-20 mg/kg aan 25-50 mg/min tot stuipen ophouden)

- phenytoine is gecontraindiceerd

 

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren