Overslaan en naar de inhoud gaan

COCAINE INTOXICATIE

COCAINE INTOXICATIE

 

Cocaïne is een alkaloïd dat oorspronkelijk werd gebruikt als oppervlakte anestheticum (1860).
Het is vooral bekend als verslavend genotsmiddel.
Bij gebruik als genotsmiddel ontstaat aanvankelijk euforie en aphrodisie.
Bij regelmatig gebruik ontstaat dysforie, depressie, angst, achterdocht,
prikkelbaarheid, anorexie, impotentie.
In een later stadium van de verslaving ontstaan vaak agressie, hallucinaties,
psychose en soms ook neigingen tot homocide.
 
1.  MECHANISMEN
-    sympaticomimetisch
-    inhibeert re-uptake neurotransmitter thv zenuweinde
-    metabolisatie:
     *    degradatie in de lever
     *    oplossen in water
 
2.  WIJZE VAN GEBRUIK
-    IV
-    nasaal
-    oraal
     *    body packers:     drugcouriers
                                   verpakte bolletjes: oraal, rectaal, vaginaal
     *    body stuffers:      bij inval of achtervolging: in paniek opeten van pakketje

 

1. Kliniek

-    sympathicomimetisch toxidroom
-    cardiovasculair:
     *    hypertensie
     *    tachycardie
     *    thoracale pijn
-    respiratoir:
     *    tachypnee
     *    pleurale pijn:
          -    pneumothorax
          -    pneumomediastinum
          -    bronchitis
          -    longinfarcten
     *    hoest
-    centraal zenuwstelsel:
     *    agitatie
     *    tremor
     *    coma
     *    stuipen
-    ernstige vormen:
     *    hyperthermie: slechte prognose
     *    ischemie lidmaat: ongewenste arteriële injectie
     *    corneale ulceraties: rokers
     *    rhabdomyolyse

 

2. Diagnostiek

1.  ANAMNESE
 
2.  KLINISCH ONDERZOEK
-    sympathomimetisch syndroom:
     *    tachycardie
     *    hypertensie
     *    natte huid
     *    darmgeluiden aanwezig
     *    hyperthermie
     *    urinedebiet blijft normaal:
          in tegenstelling tot anticholinergisch toxidroom
 
3.  LABO
-    CBC
-    elektrolieten
-    ureum, creatinine
-    hartenzymen + myoglobine
-    urine-onderzoek:
     *    toxicologie
     *    myoglobine in urine
 
4.  ECG
-    ischemie door cocaïne
 
5.  BEELDVORMING
-    RX thorax:
     *    pneumomediastinum
     *    pneumothorax
     *    aortaruptuur
-    RX abdomen:
     *    drugspakketjes:
          ->  wel zichtbaar bij body packers (bolletjesslikkers)
          ->  vaak niet bij body stuffers (minder dens verpakt)
-    CT:
     *    abdomen: als onzeker over PO ingestie
     *    schedel: cerebrale ischemie/ bloeding

 

3. differentiaaldiagnose

-    toxicologisch:
     *    andere sympaticomimetica:
          -    amfetaminen
          -    caffeïne
          -    theofylline
          -    albuterol
     *    tricyclische antidepressiva
     *    antihistaminica
          *    hallucinogenen
-    thyreotoxicose
-    maligne neuroleptisch syndroom

 

4. Therapie

1.  EERSTE OPVANG
-    ABC
-    IV lijn
-    monitoring
-    bewustzijnsdaling:
     *    coma pak:     Narcan
                              Thiamine
                              Glucose
     *    perifere glycemiemeting
 
2.  SPOEDDIENST
-    weinig symptomatisch:
     *    ondersteunende maatregelen
-    benzodiazepines:
     *    indicatie:
          -    agitatie
          -    tremor
          -    hypertensie
          -    tachycardie
-    specifieke therapie:
     *    bij hyperthermie:
          -    afkoelen
     *    rhabdomyolyse:
          -    hydratatie fysiologisch
          -    ernstig: alkalinisatie: IV bicarbonaat
     *    retrosternale pijn (cardiaal):
          -    Aspirine
          -    Nitraten
          -    zuurstof
          -    Opiaten
          -    beslissing:
               ->  PTCA
               ->  thrombolyse
          -    vermijd het gebruik van Beta blokkers
     *    hyertensie/ tachycardie:
          -    eerst benzodiazepines
          -    alfa blokker:
               alleen: Fenolamine
               met beta blokker bij: Propranolol/ Esmolol
          -    Nitroglycerine IV
     *    body packers/ stuffers:
          -    geen symptomen: actieve kool, daarna darmspoelingen
          -    symptomatisch: zo nodig heelkundig verwijderen
-    ontslagcriteria:
     *    grote inname oraal?
          ->   NEEN:    min 6h observatie
                              normale mentale status na 6h
          ->  JA:          na verwijderen bolletjes
                              minstens 12h observatie
                              normale mentale status

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren