Overslaan en naar de inhoud gaan

Fenytoine intoxicatie

Fenytoine intoxicatie

 Active Image

Fenytoïne of difenylhydantoïne is een anti-epilepticum
dat soms ook als anti-aritmicum wordt gebruikt.
In België zijn volgende producten op de markt:
 
natriumfenytoïne (Diphantoine, Epanutin)
in het combinatiepreparaat Vethoine zit eveneens fenytoïne naast de andere bestanddelen:
-cascara-extract
-fenobarbital
-fenytoïne
 
 
- mechanisme bij overdosering:
- een beperkte dosisstijging kan resulteren in een aanzienlijke stijging van de plasmaspiegel
- halfwaardetijd = 70 uur
- cardiovasculaire toxiciteit bij IV-toediening is beschreven,
dit omwille van het oplosmiddel propyleen glycol.
- fosfenytoine, een recenter product en een stof die omgezet wordt tot phenytoine
heeft geen propyleen glycol nodig en kan sneller toegediend worden
- de intoxicatie kan optreden
in een acute vorm,
als chronische overdosering
of als acute vorm bij een chronisch overgedoseerde patient.
- Indien de etiologie van de phenytoine-intoxicatie onduidelijk is
moet steeds nagekeken worden of recent een merk-wissel gebeurd is,
of de toedieningsvorm gewijzigd is

en of er mogelijk sprake kan zijn van medicatie- interacties.

 

1. kliniek

Globaal zijn de symptomen van overdosering concentratieafhankelijk:
 
- waarden van 20 - 40 microgram/l
- nystagmus
- duizeligheid
- ataxie
- draaierigheid
- nausea, braken
- diplopie
- lijzige spraak
- waarden van 40 - 90 microgram/l
- verwardheid
- desorientatie
- waarden van > 90 microgram/l
- coma
- respiratoire depressie
- paradoxale stuipen
- hypotensie en bradycardie bij snelle IV-toediening is beschreven
- meer bij phenytoine injecties, owv propyleenglycol. 
- Minder tot niet beschreven bij fosfophenytoine.
- hypersensitieve reactie op chronisch gebruik
- rash
- neutropenie
- koorts
- agranulocytosis
- hepatitis

- cholangitis

 

2. diagnose

- bepaal het tijdstip van inname en de grootte  van de dosis
- phenytoine-spiegels
- na orale inname kan de piekwaarde eerst na 24 u of meer optreden
- herhaal de bepalingen om de 4 uur tot de piekwaarde bereikt is en de daling aanzet
- Van het ogenblik dat de daling begint kan om de 24u
een bepaling gedaan worden tot de waarde gezakt is tot < 30 microgram/l
- fosphenytoine wordt bij de labobepaling beschouwd als phenytoine.
Nochtans duurt de conversie van fosfophenytoine tot phenytoine
2 uur na IV en 4 uur na IM-toediening. 
Toch kan dit leiden tot overschatten van de bloedwaarde.
- andere labo-bepalingen
- electrolieten
- ureum, creatinine
- glycaemie

- bepaal de aniogap.  Kan vergroot zijn owv andere ingenomen producten

 

3. DD

- intoxicatie met producten die het centraal zenuwstelsel onderdrukken
- Guillain-Barré syndroom
- botulisme
- acute cerebellitis

 

4. behandeling

- prehospitaal
- zoek alle medicatieverpakkingen op de plaats van de inname. 
Neem deze mee naar het ziekenhuis voor eventuele identificatie.
- probeer door observatie van de omstandigheden het gedaald bewustzijn
omwille van Phenytoine te onderscheiden van gedaald bewustzijn
omwille van andere, mogelijk gevaarlijke, redenen. (vb hoofdtrauma,...)
- ABC
- plaats een IV lijn
- monitor de vitale parameters.
- dien eventueel zuurstof toe
- spoeddienst
- behandel hypotensie met vochtbolussen IV en trendelenburg-houding. 
- bij moeilijk te corrigeren hypotensie kan dopamine overwogen worden
(2-20 microgram/kg/min)
- paradoxale stuipen worden behandeld met diazepam
- maagspoeling indien de ingestie minder dan 1 u geleden is.
- actieve kool:
start met een eerste dosis
en overweeg eventueel een multi- dosis-therapie. 
Deze zal zorgen voor een snellere daling van de phenytoinespiegel

maar de klinische verbetering volgt niet altijd de daling van de bloedspiegel. (1-2 gr/kg)

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren